Akademins pristagare 2014

Diplomutdelningen 2014 genomfördes lördagen den 8 februari på Båtmässan och dess nya avdelning Vattnets läckerheter – en osedvanligt bra plats för denna ceremoni, då båda mottagarna av diplomen i högsta grad varligt hanterar just - vattnets läckerheter. 

Det var nöjda representanter från Fiskebåten Västerland GG 181 och Restaurang Hoze, som fick mottaga diplom av Leif Mannerström, Preses emeritus i akademin, assisterad av Akademiledmöterna Alf Carlsson, Ilona Miglavs och Gun Karlsson.