Avlidna 
ledamöter

1995 
Göran Rusk            
Mary Johansson 

2005 
Peter Rhedin 

2007 
Sune Örnberg
 
2009 
Solweig Björcke
Allan Hult 

2015 
Bengt Petersén 

2019 
Göte Bernhardsson           
Ingvar Nordin

2021
Birgitta Rasmusson