Verkställande utskott

Preses: Lars-Magnus Olovson
Direktör: Mats Nordström
Sekreterare: Gun Karlsson
Ledamot: Urban Nyberg 
Adjungerad: Alf Carlsson

E-post E-post