Ledamöter

Nedanstående ledamöter är för närvarande (2021) verksamma i Västra Gastronomiska Akademin:

Tommy Andersson, professor emeritus 
Dan Berntsson, potatisexpert emeritus 
Alf Carlsson, rektor, utbildare 
Torbjörn Eliasson, civilekonom HHG, gastrosof 
Stefan Grynge, kock 
Rickard Halleröd, kock 
Carina Hansson, VD 
Bruno Hedlund, oenolog  
Ilona Iglavs, marinbiolog 
Ulf Johansson, restauratör 

Gun Karlsson, försäljningschef livsmedel , Akademins sekreterare
Gösta Magnusson
, lantbrukare 
Leif Mannerström, restauratör, författare 
Lena Mossberg, professor på Handelshögskolan 
Mats Nordström, krögare, Akademins direktör 
Urban Nyberg, konditor, VD  
Lars-Magnus Olovson, legitimerad veterinär, Akademins preses 
Katja Palmdahl, kock 
Ann-Sofie Sandberg, professor i livsmedelskunskap Chalmers
Annelie Öster, adjunkt, konsult för besöksnäringen, Akademins kassör