Ledamöter

Nedanstående ledamöter är för närvarande (2022) verksamma i Västra Gastronomiska Akademin:

Gösta Magnusson, lantbrukare 
Leif Mannerström, restauratör, författare 
Lena Mossberg, professor på Handelshögskolan 
Mats Nordström, krögare, Akademins direktör 
Urban Nyberg, konditor, VD  
Lars-Magnus Olovson, legitimerad veterinär, Akademins preses 
Katja Palmdahl, kock 
Ann-Sofie Sandberg, professor i livsmedelskunskap Chalmers

Tommy Andersson, professor emeritus 
Dan Berntsson, potatisexpert emeritus 
Alf Carlsson, rektor, utbildare  
Rickard Halleröd, kock 
Bruno Hedlund, oenolog  
Ilona Iglavs, marinbiolog 
Ulf Johansson, restauratör
Gun Karlsson, försäljningschef livsmedel, Akademins sekreterare