Så här – utan utvald bild?

Här kan man lägga in litet nyheter av olika slag rörande akademin.

Flying fish dummy…

Fast då med aktuella bilder och texter.