Här finns en del av våra pristagare på kartan. Just nu finns de som fick pris mellan 2006 - 2014, samt år 2021 med något undantag eller tillägg. 
Observera att de personer, företag och adresser som är inlagda är de som var aktuella vid prisutdelningstillfället. De kan alltså ha ändrats senare. 
Vi försöker uppdatera sidan när det blir tillägg eller ändringar.